O spoločnosti

Zameranie aktivít spoločnosti je v prvom rade poskytovanie kompletných zasielateľských služieb v oblasti nákladnej dopravy. Rôzne servisy spoločnosti sa postupom rokov vyvíjali a dnes poskytuje spoločnosť všetky druhy prepráv aj s pridanou hodnotou. Dokážeme flexibilne reagovať na akúkoľvek požiadavku klienta a vždy sa prispôsobujeme individuálnym požiadavkám našich klientov.

Predmet činnosti:

 • zasielateľstvo, nákup a predaj dopravných služieb v oblasti námornej, leteckej, železničnej a kamiónovej prepravy
 • logistická činnosť, skladovanie, atď…
 • predaj námorných, skladových, obytných kontajnerov

Prečo SMART Logistics?

Dlhoročné skúsenosti profesionálneho tímu pracovníkov pomáhajú riešiť problémy našich zákazníkov a rozvíjať nové spôsoby logistických riešení navrhované individuálne pre každého zákazníka.

Medzi naše najväčšie prínosy pre zákazníka patria:

 • Individuálny prístup ku každému zákazníkovi.
 • Schopnosť identifikovať slabé miesta v logistickom procese a ich úspešné odstránenie.
 • Prispôsobenie sa akejkoľvek požiadavke zákazníka a flexibilita ponúkaných služieb.

História spoločnosti

2006

 • Založenie spoločnosti so zameraním na pozemnú logistiku námorných kontajnerov

2007

 • Certifikácia spoločnosti systémom manažérstva kvality ISO 9001:2008
 • Zaradenie spoločnosti do Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

2008

 • Zaradenie spoločnosti do medzinárodnej federácie zasielateľov FIATA

2009

 • Rozšírenie ponúkaného servisu o leteckú prepravu.
 • Zaradenie spoločnosti do logistických sietí WCA a ATLAS

2011

 • Modernizácia firemného loga
 • Párty k výročiu 5. narodenín spoločnosti
 • Certifikácia spoločnosti systémom environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004

2013

 • Získanie osvedčenia SHS (Schválený hospodársky subjekt) pre bezpečnosť a ochranu
 • Získanie certifikátu Top Rating za udržanie hodnotenia rizikového faktore D&B ratingu

2014

 • Certifikácia systémom riadenia informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013
 • Certifikácia systémom manažmentu bezpečnosti dodávateľského reťazca ISO 28000:2007

2015

 • Udelenie certifikátu certifikačnou komisiou TCF na základe Certifikačných podmienok TCF, ktoré určujú normy spolupráce, bezpečnosti a kvality špedičných služieb v cestnej nákladnej doprave.
 • Udelenie certifikátu certifikačným orgánom vykonávajúci certifikáciu a kontrolu plnenia podmienok Registra solventných firiem.
 • Certifikácia Systémom manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007

2016

 • Sponzor slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 • Modernizácia firemného loga
 • Párty k výročiu 10. narodenín spoločnosti
 • Partner majstrov Slovenska v hokeji!
 • Otvorenie novej pobočky v Nitre

2017

 • Partner galaprogramu tanečnej školy WANTED Lučenec.
 • Podpora podujatia HELPFEST 2017.
 • Podpora Nitrianskej komunitnej nadácie.
 • Otvorenie novej pobočky v Liptovskom Mikuláši

Firemná politika:

„Stať sa európskym lídrom logistických služieb vyznačujúcich sa vysokou kvalitou“

Princípy našej práce:

Zameriavame sa na logistické riešenia svetovej úrovne, ktoré sú založené na:

 • Individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi a k jeho podnikateľskej činnosti vzhľadom na kvalitu, životné prostredie, bezpečnosť práce, bezpečnosť informácií a zabezpečenia bezpečného dodávateľského reťazca.
 • Pokrokovom manažmente informačných tokov.
 • Vynikajúcej znalosti globálnej siete.
 • S maximálnym dôrazom na bezpečnosť práce pri všetkých činnostiach.
 • Prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti

Náš tím tvoria odborne trénovaní profesionáli, pre ktorých vytvárame motivujúce podmienky.

Sme flexibilní, inovatívni a bezpečný.

Rozvíjame obchodné vzťahy len s tými dodávateľmi a zainteresovanými stranami, ktorí sú dlhodobo spoľahliví.

Neustále hľadáme možnosti ďalšieho kontinuálneho zlepšovania všetkých systémov riadenia spoločnosti, s cieľom zvyšovať pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany.

Vykonávame činnosti v súlade s právnymi, správnymi a inými požiadavkami vedúce k neustálemu sa zlepšovaniu a ich prevencii podľa ISO 9001 v oblasti kvality, ISO 14001 v oblasti starostlivosti o životné prostredie, OHSAS 18001 v oblasti bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ISO/IEC 27001 v oblasti informačnej bezpečnosti a ISO 28000 v oblasti bezpečnosti dodávateľského reťazca.

Prostredníctvom stanovených postupov a plánov v spoločnosti znižujeme identifikované riziká informačnej bezpečnosti a identifikované hrozby a riziká v dodávateľskom reťazci. Dodávatelia a relevantné tretie strany vrátane zmluvných strán sú oboznamovaní s týmito postupmi a plánmi vyplývajúcich z analýz rizík.

Prijímame ciele a programy, postupy a plány, plány kontinuity činnosti na riadenie a znižovanie hodnoty rizík, a z nich vyplývajúcich negatívnych dopadov nielen pre spoločnosť ako aj pre zákazníka.

V Sládkovičove, dňa 20.10.2017

Váš tím SMART LOGISTICS, s. r .o.

ISO 9001:2008

iso-9001-eng

ISO 14001:2004

c4

OHSAS 18001:2007

ISO-18001-SVK

ISO/IEC 27001:2013

c2

ISO 28000:2007

c1

Osvedčenie SHS

AEOcert-sk

Certifikát TCF

Certifikat-trans

Certifikát Register solventných firiem

SmartLog_kluc_SK

Certifikát Top Rating

toprating-certifikat

List z ministerstva

l-mzv