Logistické služby

Logistické poradenstvo
Vďaka mnohoročným skúsenostiam nášho tímu a širokým kontaktom vo väčšine odvetví dokážeme zákazníkom poradiť v mnohých oblastiach ich podnikania a spoločne zlepšiť procesy tak aby sa zvýšila ich efektivita.

Colná deklarácia
Medzinárodný obchod sa nezaobíde bez colnej deklarácie. Naši colní deklaranti zabezpečia všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú pre bezproblémový pohyb zásielok medzi jednotlivými krajinami.
Medzi základné služby patrí podanie dovoznej/vývoznej deklarácie, tranzitné doklady, povolenia, zabezpečenie colných záväzkov a iné.

Skladovanie a prebaľovanie zásielok
V prípade kapacitných problémov Vám ponúkame možnosť uskladnenia tovaru v našom sklade. Vďaka vysokej flexibilite externé skladovanie pomôže klientom znížiť náklady na vlastné priestory a prácu. Náš sklad sa nachádza na západnom Slovensku ale vďaka naším partnerom sme schopní ponúknuť skladové kapacity skoro kdekoľvek vo svete.

Intrapodniková logistika
Znižovanie firemných nákladov na profesionálnych pracovníkov môže firma dosiahnuť aj outsorcovaním interného logistického oddelenia. Vďaka nášmu softwarovému riešeniu môžu zákazníci získať úplne nový prístup riadenia svojich logistických procesov.

Lokácia skladu