Námorná a riečna preprava

Vďaka spolupráci so všetkými hlavnými lodiarskymi spoločnosťami ako aj s menšími lokálnymi lodiarmi dokážeme zákazníkom ponúknuť ekonomickú prepravu v rámci celého sveta. Máme zmluvných agentov vo všetkých krajinách sveta a zabezpečujeme kompletný servis od dverí ku dverám. Vďaka moderným technológiám si zákazníci môžu sledovať priebeh prepravy online na našich web stránkach.

Celokontajnerová preprava (FCL):
Pokiaľ má zákazník väčší objem tovaru, alebo požaduje prepravu svojho tovaru v samostatnom kontajneri bez ďalšej manipulácie v konsolidačných skladoch je pre neho táto voľba ideálna. Kontajner je pristavený na nakládku kde ho odosielateľ naloží a uzatvorí. Potom je kontajner otvorený až u príjemcu (počas prepravy sú možné colné kontroly).

Základné typy kontajnerov a ich špecifikácia:

20`ft kontajner

Dĺžka vonk./vnút. /mm/ 6058 / 5898
Šírka vonk./vnút. /mm/ 2438 / 2350
Výška vonk./vnút. /mm/ 2591 / 2390
Otváranie dverí /šírka/výška/ /mm/ 2340 / 2280
Kapacita /cbm/ 33
Hmotnosť /kg/ 2200
Nosnosť /kg/ 24800
Nosný rám oceľový
Hrúbka oceľového plechu /mm/ 1,5 – 2,0
Hrúbka drevenej podlahy /mm/ 28

40`ft kontajner

Dĺžka vonk./vnút. /mm/ 12192 / 12035
Šírka vonk./vnút. /mm/ 2438 / 2350
Výška vonk./vnút. /mm/ 2591 / 2390
Otváranie dverí /šírka/výška/ /mm/ 2339 / 2274
Kapacita /cbm/ 67
Hmotnosť /kg/ 3700
Nosnosť /kg/ 28800
Nosný rám oceľový
Hrúbka oceľového plechu /mm/ 1,5 – 2,0
Hrúbka drevenej podlahy /mm/ 28

40`ft HC kontajner

Dĺžka vonk./vnút. /mm/ 12192 / 12030
Šírka vonk./vnút. /mm/ 2438 / 2350
Výška vonk./vnút. /mm/ 2895 / 2690
Otváranie dverí /šírka/výška/ /mm/ 2340 / 2579
Kapacita /cbm/ 76
Hmotnosť /kg/ 3930
Nosnosť /kg/ 28570
Nosný rám oceľový
Hrúbka oceľového plechu /mm/ 1,5 – 2,0
Hrúbka drevenej podlahy /mm/ 28

Cargo plán:
Grafické vyobrazenie možnej nakládky paliet rozličných rozmerov do 20 stopových a 40 stopových námorných skladových kontajnerov.
– Prosím vložiť obrázky z odkazu http://www.smart-logistics.sk/sk/files/nakladka.pdf

Dokládková preprava (LCL):
V prípade malých zásielok je vhodným riešením konsolidácia viacerých zásielok do jedného kontajnera. Zákazník získava výhody prepravy celokontajnerovej zásielky ale nemusí zbytočne platiť za nevyužité miesto v kontajneri. Zásielky sa skonsolidujú v konsolidačných skladoch kde sú spoločne naložené do kontajnera a príjemcovi je doručená len jeho zásielka. Vždy sa snažíme konsolidovať zásielky tak aby sa s nimi manipulovalo čo najmenej a nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prekládky.

Riečna preprava:
Tento druh prepravy má v Európe dlhú históriu a patrí k veľmi ekologickým spôsobom prepravy. Je vhodná hlavne pre veľké objemy voľne loženého tovaru, kde nie je dôležitá rýchlosť doručenia